FLORDOX

FLORDOX

Kháng sinh dạng uống chống nhiễm trùng kết hợp nhóm Tetracyc...

NEO-S

NEO-S

Kháng sinh dạng uống chống nhiễm trùng kết hợp nhóm Aminogly...

AMOXCICLIN-LA

AMOXCICLIN-LA

Kháng sinh dạng tiêm chống nhiễm trùng nhóm Penicillin, hiểu...

OXYLIN-LA

OXYLIN-LA

Kháng sinh dạng tiêm chống nhiễm trùng nhóm Tetracycline, hi...

GENTAMOX

GENTAMOX

Kháng sinh dạng tiêm chống nhiễm trùng kết hợp nhóm Aminogly...

CEFQUINO

CEFQUINO

Kháng sinh dạng tiêm chống nhiễm trùng nhóm Cephalosporin, h...

LINCO-S 1.500

LINCO-S 1.500

Kháng sinh dạng tiêm chống nhiễm trùng nhóm Lincosamide và A...

GEN-TYLAN

GEN-TYLAN

Kháng sinh dạng tiêm chống nhiễm trùng nhóm Aminoglycoside v...

DEXAMETHASONE

DEXAMETHASONE

Kháng viêm steroid; ức chế miễn dịch trong các ca ký sinh tr...

KEFEN

KEFEN

Kháng viêm non-steroid; kháng viêm trước và sau phẫu thuật;...

ANFLUXIN

ANFLUXIN

Kháng viêm non-steroid; kháng viêm trước và sau phẫu thuật;...

CLACOX

CLACOX

Đặc trị cầu trùng : Isopora spp., Toxoplasma spp., Sarcocyti...