AMOXLAV

AMOXLAV

Sản phẩm dùng để đặc trị các bệnh trên đường hô hấp và tiêu...

AMPI-COLIS HLC

AMPI-COLIS HLC

Sản phẩm dùng để đặc trị các bệnh tụ huyết trùng, tiêu chảy...

AMOXLAV 50%

AMOXLAV 50%

Sản phẩm dùng để đặc trị các bệnh trên đường hô hấp và tiêu...

AMPI-COLIS Hồng

AMPI-COLIS Hồng

Sản phẩm dùng để đặc trị tụ huyết trùng, tiêu chảy trên gia...

Amoxicol 50%

Amoxicol 50%

Sản phẩm dùng để đặc trị các bệnh trên đường hô hấp và tiêu...

ANTI-CRD

ANTI-CRD

Sản phẩm dùng để đặc trị khò khè, CRD, C-CRD, tụ huyết trùng...

CEPHAVET

CEPHAVET

Đặc trị bệnh tụ huyết trùng, Mycoplasma, CRD, CCRD, bệnh tiê...

COLI-2400

COLI-2400

Sản phẩm dùng để đặc trị các bệnh liên quan đến tiêu chảy, v...

COTRIM

COTRIM

Sản phẩm dùng để phòng và điều trị các bệnh tiêu chảy, viêm...

DOXY-FLOXGEN

DOXY-FLOXGEN

Đặc trị hô hấp mãn tính riêng lẻ hay kết hợp với E.coli, viê...

DoxyFlor

DoxyFlor

Đặc trị CRD, CCRD trên gà, Mycoplasma trên heo, tụ huyết trù...

DOXY-FLOXGEN HLC

DOXY-FLOXGEN HLC

Đặc trị hô hấp mãn tính riêng lẻ hay kết hợp với E.coli, viê...