FLOR-LA

FLOR-LA

Đặc trị Mycoplasma, viêm phổi dính sườn, viêm phổi đa thanh...

GEN-TYLAN

GEN-TYLAN

Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, viêm v...

GENTAMOX PRO

GENTAMOX PRO

Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, viêm v...

LINCO-SPEC

LINCO-SPEC

Sản phẩm dùng để đặc trị viêm phổi, E.coli trên gia súc, gia...

NAFLOR-LA

NAFLOR-LA

Đặc trị Mycoplasma, viêm phổi dính sườn, viêm phổi đa thanh...

NP-ENROFLOX 10%

NP-ENROFLOX 10%

Đặc trị CRD, viêm phổi, tụ huyết trùng, tiêu chảy do E.coli,...

NP-Biseptol 240

NP-Biseptol 240

Sản phẩm dùng để đặc trị các bệnh tiêu hóa và hô hấp do vi k...

NP-MARBOCIN

NP-MARBOCIN

Đặc trị các bệnh hô hấp, tiêu hóa, viêm teo xoang mũi truyền...

NP-D.O.C SONE

NP-D.O.C SONE

Đặc trị: Thương hàn, tụ huyết trùng, sốt bỏ ăn không rõ nguy...

NP-ROLIN

NP-ROLIN

Sản phẩm dùng để đặc trị tụ huyết trùng, viêm phổi do Mycopl...

NP-TYLOSIN

NP-TYLOSIN

Sản phẩm dùng để đặc trị: Viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung t...

NP-TIACOLISTIN

NP-TIACOLISTIN

Sản phẩm dùng để đặc trị tiêu chảy, viêm dạ dày ruột, bệnh h...