Amoxicilin-LA

Amoxicilin-LA

Đặc trị viêm tử cung, viêm vú, mất sữa (M.M.A), các bệnh kế...

CEFQUINO

CEFQUINO

Phòng và trị bệnh tụ huyết trùng, viêm phổi dính sườn, viêm...

COLIMOX

COLIMOX

Phòng và trị bệnh nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp, nhiễm trùng...

CETIMAX

CETIMAX

Đặc trị viêm phổi, viêm tử cung, viêm khớp. Tác dụng kéo dài...

DOX-FLOX

DOX-FLOX

Đặc trị thương hàn, viêm phổi, viêm ruột, tiêu chảy, viêm tử...

ECO-500

ECO-500

Sản phẩm dùng để đặc trị tiêu chảy do E.coli trên gia súc và...

ECO MAX

ECO MAX

Sản phẩm dùng để đặc trị tiêu chảy do E.coli, tiêu chảy ra m...

FLOR-LA

FLOR-LA

Đặc trị Mycoplasma, viêm phổi dính sườn, viêm phổi đa thanh...

GEN-TYLAN

GEN-TYLAN

Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, viêm v...

GENTAMOX PRO

GENTAMOX PRO

Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, viêm v...

LINCO-SPEC

LINCO-SPEC

Sản phẩm dùng để đặc trị viêm phổi, E.coli trên gia súc, gia...

NAFLOR-LA

NAFLOR-LA

Đặc trị Mycoplasma, viêm phổi dính sườn, viêm phổi đa thanh...