CEFQUINO

CEFQUINO

Kháng sinh dạng tiêm chống nhiễm trùng nhóm Cephalosporin, h...

GEN-TYLAN

GEN-TYLAN

Kháng sinh dạng tiêm chống nhiễm trùng nhóm Aminoglycoside v...

AMPI-COLIS HLC

AMPI-COLIS HLC

Sản phẩm dùng để đặc trị các bệnh tụ huyết trùng, tiêu chảy...

ANTI-CRD

ANTI-CRD

Sản phẩm dùng để đặc trị khò khè, CRD, C-CRD, tụ huyết trùng...

COTRIM

COTRIM

Sản phẩm dùng để phòng và điều trị các bệnh tiêu chảy, viêm...

DOXY-FLOXGEN HLC

DOXY-FLOXGEN HLC

Đặc trị hô hấp mãn tính riêng lẻ hay kết hợp với E.coli, viê...

FLORPHENICOL W.S 40%

FLORPHENICOL W.S 40%

Đặc trị: CRD, CCRD, Mycoplasma, tụ huyết trùng…

Amoxicilin-LA

Amoxicilin-LA

Đặc trị viêm tử cung, viêm vú, mất sữa (M.M.A), các bệnh kế...

NP-ENROFLOX 10%

NP-ENROFLOX 10%

Đặc trị CRD, viêm phổi, tụ huyết trùng, tiêu chảy do E.coli,...

NP-MARBOCIN

NP-MARBOCIN

Đặc trị các bệnh hô hấp, tiêu hóa, viêm teo xoang mũi truyền...

NP-D.O.C SONE

NP-D.O.C SONE

Đặc trị: Thương hàn, tụ huyết trùng, sốt bỏ ăn không rõ nguy...

NP-TIACOLISTIN

NP-TIACOLISTIN

Sản phẩm dùng để đặc trị tiêu chảy, viêm dạ dày ruột, bệnh h...