ALBENLEVA

ALBENLEVA

Đặc trị các loại giun sán trên gia súc, gia cầm như: giun ki...

Clacox

Clacox

Sản phẩm dùng để đặc trị các bệnh liên quan đến cầu trùng tr...

Clacox pro

Clacox pro

Sản phẩm dùng để đặc trị các bệnh liên quan đến cầu trùng tr...

NP-COCCIN

NP-COCCIN

Sản phẩm dùng để đặc trị các bệnh liên quan đến cầu trùng tr...

NP-Levasol

NP-Levasol

Sản phẩm đặc hiệu để điều trị giun tròn (Nematodes) trên gia...

Nysdida

Nysdida

Sản phẩm dùng để đặc trị các loại nấm phổi, nấm diều trên gi...

Tolacox

Tolacox

Sẩn phẩm dùng để đặc trị các bệnh cầu trùng trên heo con, bê...

Toltrazu

Toltrazu

Sản phẩm dùng để đặc trị các bệnh cầu trùng, phân sáp, máu t...